შეკვეთის საკონტაქტო დირექტორია

 

დიდი რაინდი:

GrandKnight@orderofsaintgeorge.org

დიდი კანცლერი:

GrandChancellor@orderofsaintgeorge.org

     

საგარეო საქმეთა მინისტრი:

ForeignAffairs@orderofsaintgeorge.org

ფინანსთა მინისტრი:

ხაზინადარი@orderofsaintgeorge.org

მედიის დირექტორი:

MediaDirector@orderofsaintgeorge.org

კომუნიკაციების საბჭო:

MediaOffice@orderofsaintgeorge.org

IT საბჭო:

Tech@orderofsaintgeorge.org

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მდივანი:

PublicRelations@orderofsaintgeorge.org

Ზოგადი ინფორმაცია:

Info@orderofsaintgeorge.org

წევრობა:

Membership@orderofsaintgeorge.org

Image by Iva Lopes